• header 5

Appartementen beschikbaar in kleinschalige woonlocatie

We kunnen jou op zeer korte termijn een woonplek bieden. Daarvoor kun je contact op nemen met Cees van Stiphout. Cees helpt je verder met het verkennen van de mogelijkheden over wonen op één van onze kleinschalige woonlocaties. Voor het te verbouwen woongebouw op locatie Thedinghsweert is er een wachttijd van ongeveer 6 tot 9  maanden.

Interesse in wonen met zorg?
Wil je bij Thedinghsweert wonen of begeleiding krijgen dan heb je een geldige indicatie - ZZP VG 3, ZZP VG 4 en/of  VG 6 - nodig vanuit de WLZ.  Heb je interesse en/of vragen over het wonen? Mail dan naar wonen@thedinghsweert.nl of neem contact op met Cees van Stiphout hoofd zorg  (0344) 61 82 70 of (06) 21 16 07 68

Uitgangspunt van de (woon)zorg bij stichting Thedinghsweert  is de ontwikkelings- en groeimogelijkheid van iedere persoon afzonderlijk. Wij zien ieder mens met een beperking als een volwaardig persoon die zijn/haar eigen capaciteiten en talenten heeft, die wij actief ondersteunen om die verder tot ontwikkeling te brengen. De begeleiding en de (woon)zorg zijn er juist op gericht het gezonde in ieder mens te zien. Daarnaast is het mede zorg dragen voor het netwerk rond de individuele bewoner zoals mede-bewoners, ouders/familieleden, begeleiders, buren en vrienden basis voor het sociale leven.

Sinds maart 2017 is kleinschalige woonvorm locatie Ambtmanstraat 24-uurs woonzorg geopend met zeven appartementen en een gezamenlijke woonkeuken in een prachtig pand. Sinds mei 2020 is locatie Gerechtsgebouw 24-uurs woonzorg geopend eveneens in een prachtig pand. De locaties geven aan de bewoners de mogelijkheid, om door het aangeboden woonklimaat én de wisselwerking met de directe omgeving om hen heen, het leven in eigen hand te nemen/houden en gezamenlijk zorg te dragen voor elkaar.

Onze visie is je ontmoet elkaar, je leert van elkaar, je onderneemt met elkaar. Op deze wijze wordt geleerd hoe het dagelijkse leven vorm wordt gegeven. Je leert ‘het leven’ leven. Naast het wonen zijn er ook mogelijkheden te werken in een van onze sociale, biologische ondernemingen zoals: de boerderij, de bakkerij, de bedrijfshuishouding, de natuurvoedingswinkel of het restaurant.

Kort samengevat bieden wij:

  • Gewoon waar mogelijk, en speciaal waar nodig
  • Iedere bewoner krijgt zorg op maat.
  • De sfeer in het huis biedt geborgenheid, veiligheid en saamhorigheid
  • Gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten, maar ook zo nodig ruimte om je terug te trekken.

Klik hier voor cliëntaanmelding voor wonen en / of werken.

Zie voor een impressie onderstaande films: