• header 7

Schenken en nalaten

Schenkingen, donaties en giften zijn altijd welkom. Stichting Thedinghsweert is door de  Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel  is personen, organisaties of bedrijven die doneren hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast betaalt Stichting Thedinghsweert geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

 

ANBI en Nalatenschap

Stichting Thedinghsweert heeft de status ANBI-instelling. Schenken / nalaten aan een instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Je kunt het werk van ons steunen door ons op te nemen in uw testament.
We kunnen de financiële bijdragen dus volledig inzetten voor het doel van onze non-profit stichting die mensen met een beperking eerlijke en gelijkwaardige kansen wil bieden. Stichting Thedinghsweert staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8025.24.515.

Wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Frans Zwarts; f.zwarts@thedinghsweert.nl

 

Steun ons

Stichting Thedinghsweert wil de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk zoveel mogelijk ondersteunen. We werken aan een samenleving waarin zij zo gewoon en zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in het werken en bij het wonen, net als ieder ander. Dat lukt mede door jouw hulp.

 

Zelf een gift overmaken

Je kunt rechtstreeks een gift overmaken op rekeningnummer
NL59 RABO 0146 1603 39 ten name van Stichting Thedinghsweert o.v.v. gift.