• header 7

Stage

Stichting Thedinghsweert biedt een werkplek waar volwassen mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychiatrische achtergrond, of een psychisch of sociaal-maatschappelijk probleem zinvol werk verrichten. Zij werken dagelijks op/in de werkgebieden. Dit betekent voor jou als stagiaire dat je, samen met cliënten en begeleiders meewerkt op de boerderij, huishouding, in de bakkerij, winkel of restaurant.

 

Wat verwachten wij van een stagiaire:

  • verbondenheid met de producten en cliënten
  • bewustwording en motivatie ten aanzien van het werk en de cliënten
  • inzicht in producttaken, uitvoering en het daarin begeleiden van een tot meerdere cliënten
  • verantwoordelijkheid en zelfstandigheid ten aanzien van eigen leerdoelen naar werkbegeleiders en zorgfunctionaris.

 

Procedure voor aanmelding:

De stagiaire schrijft een brief of een mail naar info@thedinghsweert.nl gericht aan de stagecoördinator.
De stagecoördinator bekijkt de plaatsingsmogelijkheden. Als deze mogelijkheden er zijn verwijst stagecoördinator de stagiaire vervolgens door naar de zorgfunctionaris. Er wordt een afspraak gemaakt door de zorgfunctionaris en stagiaire.

 

Daarin wordt het volgende besproken:

  • algemene informatie over stichting Thedinghsweert
  • informatie over de verschillende werkgebieden en de eventuele voorkeur
  • de periode waarin stage wordt gelopen en het aantal dagen/uren per week stage.